తెలుగు ఆన్‌లైన్ బైబిల్

 దేవుని వాగ్దానం

మెమరీ బలి క్రీస్తు

ప్రాథమిక బైబిల్ బోధన

ఏం చేయాలి?

ఆంగ్లంలో ప్రధాన మెనూ

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ   मराठी  ଓଡିଆ  ગુજરાતી  മലയാളം   ಕನ್ನಡ  தமிழ்  اردو  සිංහල  ENGLISH

నీలం రంగులోని వాక్యాలు మీకు అదనపు బైబిల్ వివరణలను ఇస్తాయి, వాటిపై క్లిక్ చేయండి. బైబిల్ వ్యాసాలు ప్రధానంగా ఇంగ్లీష్, స్పానిష్, పోర్చుగీస్ మరియు ఫ్రెంచ్ అనే నాలుగు భాషలలో వ్రాయబడ్డాయి. ఇది తెలుగులో వ్రాయబడితే, అది కుండలీకరణాల్లో పేర్కొనబడుతుంది

పాప బానిసత్వం నుండి మానవజాతి విముక్తి ద్వారా నిత్యజీవము

"దేవుడు లోకంలోని ప్రజల్ని ఎంతో ప్రేమించాడు, ఎంతగా అంటే వాళ్లకోసం తన ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడు. ఆయన​మీద విశ్వాసం ఉంచే ఏ ఒక్కరూ నాశనం కాకుండా శాశ్వత జీవితం పొందాలని అలా చేశాడు. (...) కుమారుడి మీద విశ్వాసం చూపించే వ్యక్తి శాశ్వత జీవితం పొందుతాడు; కుమారుడికి విధేయత చూపించని వ్యక్తి శాశ్వత జీవితం పొందడు, కానీ దేవుని ఆగ్రహం అతని మీద నిలిచివుంటుంది"

(యోహాను 3:16,36)

 

"మీరు ఉల్లాసంగా ఉండాలి" (ద్వితీయోపదేశకాండము 16:15)

యేసుక్రీస్తు, భూమిపై ఉన్నప్పుడు, నిత్యజీవపు ఆశను తరచుగా బోధించాడు. ఏదేమైనా, క్రీస్తు బలిపై విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే నిత్యజీవము వస్తుందని ఆయన బోధించాడు. క్రీస్తు బలి స్వస్థత మరియు పునరుత్థానం చేయగలదు.

క్రీస్తు బలి మానవజాతి మోక్షానికి వీలు కల్పిస్తుంది (యోహాను 3:16)

ప్రతి సంవత్సరం యేసుక్రీస్తు మరణాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి (తెలుగులో)

 

క్రీస్తు బలి యొక్క దీవెనలు

"అలాగే మానవ కుమారుడు కూడా ఇతరులతో సేవ చేయించుకోవడానికి రాలేదు కానీ ఇతరులకు సేవచేయడానికి, ఎంతోమంది కోసం విమోచన క్రయధనంగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించడానికి వచ్చాడు" (మత్తయి 20:28).

"యోబు తన సహచరుల కోసం ప్రార్థించిన తర్వాత, యెహోవా యోబు శ్రమను తీసేసి అతని వైభవాన్ని ​అతనికి ​తిరిగిచ్చాడు. యెహోవా అతనికి ముందుకన్నా రెట్టింపు ఇచ్చాడు" (యోబు 42 :10). గొప్ప ప్రతిక్రియ నుండి బయటపడిన గొప్ప సమూహంలోని సభ్యులందరూ, యెహోవా దేవుడు, రాజు యేసుక్రీస్తు ద్వారా వారిని ఆశీర్వదిస్తారు: “మనం, సహించినవాళ్లను ధన్యులని అంటాం. మీరు యోబు సహనం గురించి విన్నారు, యెహోవా అతన్ని ఎలా ఆశీర్వదించాడో మీకు తెలుసు. యెహోవా ఎంతో వాత్సల్యం* గలవాడని, కరుణామయుడని మీరు తెలుసుకున్నారు" (యాకోబు 5:11). క్రీస్తు బలి క్షమ, పునరుత్థానం, వైద్యం అనుమతిస్తుంది.

మానవాళిని స్వస్థపరిచే క్రీస్తు త్యాగం

"అందులో నివసించే వాళ్లెవ్వరూ, “నాకు ఒంట్లో బాలేదు” అని అనరు. అందులో నివసించే ప్రజల దోషం క్షమించ​బడుతుంది" (యెషయా 33:24).

"అప్పుడు గుడ్డివాళ్ల కళ్లు తెరవబడతాయి, చెవిటివాళ్ల చెవులు విప్పబడతాయి. కుంటివాళ్లు జింకలా గంతులేస్తారు, మూగవాళ్ల నాలుక సంతోషంతో కేకలు వేస్తుంది. ఎడారిలో నీళ్లు ఉబుకుతాయి, ఎడారి మైదానంలో కాలువలు ​పారతాయి" (యెషయా 35:5,6).

క్రీస్తు బలి మళ్ళీ యవ్వనంగా మారడానికి వీలు కల్పిస్తుంది

"అతని శరీరం పిల్లల శరీరం కన్నా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది; అతనికి తన యౌవన బలం తిరిగొస్తుంది" (యోబు 33:25).

క్రీస్తు బలి చనిపోయినవారి పునరుత్థానానికి అనుమతిస్తుంది

"చనిపోయిన చాలామంది లేస్తారు; కొంతమంది శాశ్వత జీవితం కోసం లేస్తారు, ఇతరులు నిందలపాలు కావడం కోసం, శాశ్వత తిరస్కారానికి గురవ్వడం కోసం లేస్తారు" (దానియేలు 12:2).

"అంతేకాదు నీతిమంతుల్ని, అనీతిమంతుల్ని దేవుడు తిరిగి బ్రతికిస్తాడని వాళ్లలాగే నేనూ నమ్మకంతో ఎదురుచూస్తున్నాను" (అపొస్తలుల కార్యములు 24:15).

"దీనికి ఆశ్చర్యపోకండి. ఒక సమయం రాబోతుంది, అప్పుడు సమాధుల్లో ఉన్న వాళ్లందరూ ఆయన స్వరం విని  బయటికి వస్తారు; మంచిపనులు చేసినవాళ్లు జీవించడానికి బ్రతికించబడతారు, అలవాటుగా నీచమైన పనులు చేసినవాళ్లు తీర్పు పొందడానికి బ్రతికించబడతారు" (యోహాను 5:28,29).

“అప్పుడు తెల్లగా ఉన్న ఒక పెద్ద సింహాసనాన్ని, దానిమీద కూర్చొని ఉన్న దేవుణ్ణి నేను చూశాను. భూమ్యాకాశాలు ఆయన ముందు నుండి పారిపోయాయి, వాటికి ఎక్కడా స్థలం దొరకలేదు. గొప్పవాళ్లే గానీ, సామాన్యులే గానీ చనిపోయిన వాళ్లందరూ ఆ సింహాసనం ముందు నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. అప్పుడు గ్రంథపు చుట్టలు విప్పబడ్డాయి. అయితే ఇంకో గ్రంథపు చుట్ట విప్పబడింది, అది జీవగ్రంథం. చనిపోయినవాళ్లు గ్రంథపు చుట్టల్లో రాసివున్న వాటి ప్రకారం తమతమ పనుల్ని బట్టి తీర్పు పొందారు.  సముద్రం దానిలో ఉన్న మృతుల్ని అప్పగించింది. మరణం, సమాధి వాటిలో ఉన్న మృతుల్ని అప్పగించాయి. వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు తమతమ పనుల్ని బట్టి తీర్పు పొందారు" (ప్రకటన 20:11-13). అన్యాయమైన ప్రజలు భూమిపై పునరుత్థానం చేయబడ్డారు, వారి మంచి లేదా చెడు ప్రవర్తన ఆధారంగా వారు తీర్పు ఇవ్వబడతారు.

స్వర్గపు పునరుత్థానం యొక్క దీవెనలు

భూమిపై పునరుత్థానం యొక్క దీవెనలు

అన్యాయమైన ప్రజలు పునరుత్థానం చేయబడ్డారు, తీర్పు ఇవ్వబడుతుంది  

క్రీస్తు బలి "గొప్ప గుంపు" గొప్ప కష్టాలను మనుగడ పొందటానికి మరియు ఎప్పటికీ చనిపోకుండా నిత్యజీవమును పొందటానికి అనుమతిస్తుంది

"ఆ తర్వాత నేను చూసినప్పుడు, ఇదిగో! ఏ మనిషీ లెక్కపెట్టలేని ఒక గొప్పసమూహం కనిపించింది. వాళ్లు అన్నిదేశాల నుండి, గోత్రాల నుండి, జాతుల నుండి, భాషల నుండి వచ్చారు. వాళ్లు తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకొని ఆ సింహాసనం ముందు, గొర్రెపిల్ల ముందు నిలబడి ఉన్నారు. వాళ్ల చేతుల్లో ఖర్జూర మట్టలు  ఉన్నాయి.  వాళ్లు పెద్ద స్వరంతో ఇలా అంటూ ఉన్నారు: “సింహాసనం మీద కూర్చున్న మన దేవుని నుండి, గొర్రెపిల్ల నుండి మా రక్షణ వస్తుంది.” దేవదూతలందరూ ఆ సింహాసనం చుట్టూ, పెద్దల చుట్టూ, నాలుగు జీవుల చుట్టూ నిలబడి ఉన్నారు. ఆ దేవదూతలు సింహాసనం ముందు సాష్టాంగపడి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ  ఇలా అన్నారు: “ఆమేన్‌! యుగయుగాలు మన దేవునికి స్తుతి, మహిమ, తెలివి, కృతజ్ఞతలు, ఘనత, శక్తి, బలం చెందాలి. ఆమేన్‌.” అప్పుడు ఆ పెద్దల్లో ఒకతను, “తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకున్న వీళ్లు ఎవరు? ఎక్కడి నుండి వచ్చారు?” అని నన్ను అడిగాడు.  వెంటనే నేను అతనితో, “నా ప్రభువా, అది నీకే తెలుసు” అన్నాను. అప్పుడతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “వీళ్లు మహాశ్రమను  దాటి వచ్చేవాళ్లు. వీళ్లు గొర్రెపిల్ల రక్తంలో  తమ వస్త్రాలు ఉతుక్కొని వాటిని తెల్లగా చేసుకున్నారు.  అందుకే వీళ్లు దేవుని సింహాసనం ముందు ఉన్నారు, దేవుని ఆలయంలో రాత్రింబగళ్లు ఆయనకు పవిత్రసేవ చేస్తున్నారు. సింహాసనం మీద కూర్చున్న దేవుడు  వాళ్లమీద తన డేరా కప్పుతాడు.  ఇప్పటినుండి వాళ్లకు ఆకలి వేయదు, దాహం వేయదు; ఎండదెబ్బ గానీ వడగాలి గానీ వాళ్లకు తగలదు. ఎందుకంటే సింహాసనం పక్కన ఉన్న గొర్రెపిల్ల  వాళ్లను ​కాపరిలా చూసుకుంటూ,  జీవజలాల ఊటల దగ్గరికి నడిపిస్తాడు.  దేవుడు వాళ్ల కళ్ల నుండి కారే ప్రతీ కన్నీటి బొట్టును తుడిచేస్తాడు”"  (ప్రకటన 7:9-17).

గొప్ప ప్రతిక్రియ నుండి బయటపడే గొప్ప గుంపు ఉంటుంది

దేవుని రాజ్యం భూమిని నిర్వహిస్తుంది

"అప్పుడు నేను కొత్త ఆకాశాన్ని, కొత్త భూమిని చూశాను. ఎందుకంటే ముందున్న ఆకాశం, భూమి గతించిపోయాయి; సముద్రం ఇక లేదు.  అంతేకాదు, పవిత్ర నగరమైన కొత్త యెరూషలేము, కాబోయే భర్త కోసం అలంకరించబడిన పెళ్లికూతురిలా పరలోకంలోని దేవుని దగ్గర నుండి దిగిరావడం నేను చూశాను.  అప్పుడు సింహాసనం నుండి వచ్చిన ఒక పెద్ద స్వరం ఇలా చెప్పడం నేను విన్నాను: “ఇదిగో! దేవుని నివాసం మనుషులతో ఉంది. ఆయన వాళ్లతో పాటు నివసిస్తాడు. వాళ్లు ఆయన ప్రజలుగా ఉంటారు. దేవుడే స్వయంగా వాళ్లతోపాటు ఉంటాడు.  వాళ్ల కళ్లలో నుండి కారే ప్రతీ కన్నీటి బొట్టును ఆయన తుడిచేస్తాడు. మరణం ఇక ఉండదు, దుఃఖం గానీ ఏడ్పు గానీ నొప్పి గానీ ఇక ఉండవు. అంతకు​ముందున్న విషయాలు ​గతించిపోయాయి”” (ప్రకటన 21:1-4).

స్వర్గపు పునరుత్థానం యొక్క దీవెనలు

భూమిపై పునరుత్థానం యొక్క దీవెనలు

దేవుని రాజ్యం యొక్క భూసంబంధమైన పరిపాలన యొక్క ఆశీర్వాదం

"నీతిమంతులారా, యెహోవాను బట్టి ఉల్లసించండి, ఆనందించండి; నిజాయితీగల హృదయం ఉన్నవాళ్లారా, మీరందరూ ఆనందంతో కేకలు వేయండి" (కీర్తన 32:11)

నీతిమంతులు శాశ్వతంగా జీవిస్తారు, దుర్మార్గులు నశిస్తారు

"సౌమ్యులు సంతోషంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్లు భూమికి వారసులౌతారు" (మత్తయి 5:5).

"కొంతకాలం తర్వాత దుష్టులు ఇక ఉండరు; ఒకప్పుడు వాళ్లు ఉన్న స్థలాన్ని నువ్వు వెదికినా వాళ్లు కనిపించరు. అయితే సాత్వికులు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటారు, వాళ్లు ఎంతో శాంతిని అనుభవిస్తూ చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. దుష్టుడు నీతిమంతుల మీద పన్నాగాలు పన్నుతాడు; వాళ్లను చూసి పళ్లు కొరుకుతాడు. కానీ యెహోవా అతన్ని చూసి ​నవ్వుతాడు, ఎందుకంటే అతను నాశనమౌతాడని ఆయనకు తెలుసు. అణచివేయబడినవాళ్లను, పేదవాళ్లను పడగొట్టడానికి, నిజాయితీగా నడుచుకునేవాళ్లను ​చంపడానికి దుష్టులు తమ కత్తులు దూస్తారు, తమ విల్లులు ఎక్కుపెడతారు. కానీ వాళ్ల కత్తి వాళ్ల గుండెలోకే ​దూసుకెళ్తుంది; వాళ్ల విల్లులు విరగ్గొట్టబడతాయి. (...) ఎందుకంటే, దుష్టుల చేతులు విరగ్గొట్ట​బడతాయి, అయితే నీతిమంతుల్ని యెహోవా ​ఆదుకుంటాడు. (...) కానీ దుష్టులు నాశనమౌతారు; యెహోవా శత్రువులు పచ్చికబయళ్ల సొగసులా కనుమరుగైపోతారు; వాళ్లు పొగలా మాయమైపోతారు. (...) నీతిమంతులు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటారు, వాళ్లు దానిలో శాశ్వతంగా జీవిస్తారు. (...) యెహోవా కోసం కనిపెట్టుకొని ఉంటూ ఆయన మార్గాన్ని అనుసరించు, అప్పుడు ఆయన నిన్ను ఘనపరుస్తాడు, నువ్వు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటావు, దుష్టులు నాశనమైనప్పుడు నువ్వు చూస్తావు. (...) నిందలేనివాణ్ణి గమనించు, నిజాయితీపరుణ్ణి చూస్తూ ఉండు, ఎందుకంటే, అతని భవిష్యత్తు నెమ్మదిగా ఉంటుంది. అయితే అపరాధులందరూ నాశనం ​చేయబడతారు; దుష్టులకు భవిష్యత్తే ఉండదు. నీతిమంతుల రక్షణ యెహోవా నుండి వస్తుంది; కష్ట సమయంలో ఆయనే వాళ్ల కోట. యెహోవాయే వాళ్లకు సహాయం చేసి, వాళ్లను రక్షిస్తాడు. ఆయన దుష్టుల నుండి వాళ్లను రక్షించి, కాపాడతాడు. ఎందుకంటే, వాళ్లు ఆయన్ని ​ఆశ్రయించారు" (కీర్తనలు 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"అందుకే, మంచివాళ్ల మార్గాన్ని అనుసరించు, నీతిమంతుల దారుల్లోనే నడువు. ఎందుకంటే, నిజాయితీపరులే భూమ్మీద నివసిస్తారు, ఏ నిందా లేనివాళ్లే అందులో ​ఉండిపోతారు. కానీ దుష్టులు భూమ్మీద ఉండకుండా నాశనం చేయబడతారు, మోసగాళ్లు దానిమీద నుండి పెరికేయబడతారు. (...) నీతిమంతుల తల మీద దీవెనలు ఉంటాయి, దుష్టుల నోట దౌర్జన్యం దాగివుంటుంది. నీతిమంతుల్ని గుర్తుచేసుకున్నప్పుడు దీవిస్తారు, కానీ దుష్టుల పేరు కనుమరుగౌతుంది" (సామెతలు 2:20-22; 10:6,7).

యుద్ధాలు ఆగిపోతాయి హృదయాలలో మరియు భూమి అంతా శాంతి ఉంటుంది

"నీ సాటిమనిషిని ప్రేమించాలి, నీ శత్రువును ద్వేషించాలి’ అని చెప్పబడిందని మీరు విన్నారు కదా. అయితే నేను మీతో చెప్తున్నాను, మీ శత్రువుల్ని ప్రేమిస్తూ ఉండండి, మిమ్మల్ని హింసించేవాళ్ల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండండి, అప్పుడు మీరు పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రికి పిల్లలుగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన దుష్టుల మీద, మంచివాళ్ల మీద తన సూర్యుణ్ణి ఉదయింపజేస్తున్నాడు; నీతిమంతుల మీద, అనీతిమంతుల మీద వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాళ్లనే మీరు ప్రేమిస్తే మీకేం ప్రతిఫలం దొరుకుతుంది? పన్ను వసూలుచేసే వాళ్లు కూడా అలా చేస్తున్నారు కదా?  మీ సహోదరులకు మాత్రమే మీరు నమస్కారం చేస్తే, మీరేం గొప్ప పని చేస్తున్నట్టు? అన్యజనులు కూడా అలా చేస్తున్నారు కదా? మీ పరలోక తండ్రి పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మీరు కూడా ఆయనలా పరిపూర్ణులుగా* ఉండాలి” (మత్తయి 5:43- 48).

"మనుషులు మీ విషయంలో చేసిన పాపాల్ని మీరు క్షమిస్తే, మీ పరలోక తండ్రి కూడా మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు; మనుషులు మీ విషయంలో చేసిన పాపాల్ని మీరు క్షమించకపోతే, మీ పరలోక తండ్రి కూడా మీ పాపాల్ని క్షమించడు" (మత్తయి 6:14,15).

"అప్పుడు యేసు ఆ శిష్యుడితో ఇలా అన్నాడు: “నీ కత్తిని తిరిగి ఒరలో పెట్టు. కత్తి పట్టుకున్న వాళ్లందరూ కత్తితోనే నాశనమౌతారు"" (మత్తయి 26:52).

"వచ్చి, యెహోవా పనుల్ని చూడండి, ఆయన భూమ్మీద ఎలాంటి అద్భుతమైన కార్యాలు చేశాడో చూడండి. ఆయన భూవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు ​జరగకుండా చేస్తాడు. విల్లును విరగ్గొడతాడు, ఈటెను ​ముక్కలుముక్కలు చేస్తాడు, యుద్ధ రథాల్ని అగ్నిలో కాల్చేస్తాడు" (కీర్తనలు 46:8,9).

"దేశాల మధ్య ఆయన న్యాయం తీరుస్తాడు, దేశదేశాల ప్రజలకు సంబంధించిన ​విషయాల్ని చక్కదిద్దుతాడు. వాళ్లు తమ ఖడ్గాల్ని నాగటి నక్కులుగా, తమ ఈటెల్ని మచ్చుకత్తులుగా సాగ​గొడతారు. దేశం మీదికి దేశం ఖడ్గం ఎత్తదు, వాళ్లిక యుద్ధం చేయడం నేర్చుకోరు" (యెషయా 2:4).

"ఆ రోజుల చివర్లో, యెహోవా మందిర పర్వతం పర్వత శిఖరాల పైన దృఢంగా ​స్థాపించబడుతుంది, కొండల కన్నా ఎత్తుగా ఎత్తబడుతుంది, దేశదేశాల ప్రజలు ప్రవాహంలా అక్కడికి వస్తారు. ఎన్నో దేశాల ప్రజలు వచ్చి ఇలా ​చెప్పుకుంటారు: “రండి, మనం యెహోవా పర్వతం మీదికి, యాకోబు దేవుని మందిరానికి వెళ్దాం. ఆయన తన మార్గాల గురించి మనకు బోధిస్తాడు, మనం ఆయన త్రోవల్లో నడుద్దాం.” ఎందుకంటే, సీయోనులో నుండి ​ధర్మశాస్త్రం, యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాక్యం బయల్దేరతాయి. ఆయన అనేక దేశాల ప్రజల మధ్య న్యాయం తీరుస్తాడు, దూరాన ఉన్న బలమైన దేశాలకు సంబంధించిన విషయాల్ని చక్కదిద్దుతాడు. వాళ్లు తమ ఖడ్గాల్ని నాగటి నక్కులుగా తమ ఈటెల్ని మచ్చుకత్తులుగా ​సాగగొడతారు. దేశం మీదికి దేశం ఖడ్గం ఎత్తదు, వాళ్లిక యుద్ధం చేయడం నేర్చుకోరు. వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు తమ ద్రాక్షచెట్టు కింద, తమ అంజూర చెట్టు కింద కూర్చుంటారు, ఎవ్వరూ వాళ్లను భయపెట్టరు, ఎందుకంటే సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాయే ఈ మాట చెప్పాడు" (మీకా 4:1-4).

భూమి అంతటా ఆహారం పుష్కలంగా ఉంటుంది

"భూమ్మీద సస్యసమృద్ధి ఉంటుంది; పర్వత శిఖరాల మీద ధాన్యం పొంగిపొర్లుతుంది. ఆయన పొలాలు లెబానోను చెట్లలా వర్ధిల్లుతాయి, నగరాల్లో ప్రజలు భూమ్మీది మొక్కల్లా వికసిస్తారు" (కీర్తనలు 72:16).

"నువ్వు నేలలో విత్తే విత్తనాల కోసం ఆయన వర్షం కురిపిస్తాడు, అప్పుడు నేల నుండి శ్రేష్ఠ​మైన ఆహారం సమృద్ధిగా పండుతుంది. ఆ రోజు నీ పశువులు, మందలు విశాలమైన పచ్చిక మైదానాల్లో మేత మేస్తాయి" (యెషయా 30:23).

నిత్యజీవ ఆశలో విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేయడానికి యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాలు

“నిజానికి యేసు చేసిన పనులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక్కోదాని గురించి ​వివరంగా రాస్తే, అలా రాసిన గ్రంథపు చుట్టల్ని పెట్టడానికి ఈ భూమి కూడా సరిపోదని నాకు అనిపిస్తుంది" (యోహాను 21:25)

యేసు క్రీస్తు స్వస్థపరుస్తాడు అపొస్తలుడైన పేతురు సవతి తల్లి: "యేసు పేతురు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, పేతురు అత్త జ్వరంతో పడుకొని ఉండడం చూశాడు.  కాబట్టి యేసు ఆమెను ముట్టుకున్నాడు, దాంతో ఆమె జ్వరం పోయింది. ఆమె లేచి ఆయనకు సేవలు చేయడం మొదలు​పెట్టింది" (మత్తయి 8:14,15).

యేసుక్రీస్తు అంధుడిని స్వస్థపరుస్తాడు: "యేసు యెరికో దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు, ఒక గుడ్డివాడు దారి పక్కన కూర్చొని అడు​క్కుంటున్నాడు.  ఒక గుంపు అటుగా వెళ్తున్న శబ్దం వినిపించడంతో, అతను ఏం ​జరుగుతోందని అడగడం మొదలుపెట్టాడు. వాళ్లు, “నజరేయుడైన యేసు ఇటువైపు నుండి వెళ్తున్నాడు!” అని అతనికి చెప్పారు. దాంతో అతను, “యేసూ, దావీదు కుమారుడా, నన్ను ​కరుణించు!” అని కేకలు వేశాడు. అప్పుడు ముందున్న వాళ్లు, నిశ్శబ్దంగా ఉండమని అతన్ని గద్దించడం మొదలుపెట్టారు. కానీ అతను ఇంకా ఎక్కువగా, “దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణించు!” అని కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు యేసు ఆగి, అతన్ని తన దగ్గ​రికి తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు. అతను ​దగ్గరికి వచ్చాక, యేసు అతన్ని ఇలా అడిగాడు: “నీ కోసం నన్ను ఏం చేయమంటావు?” దానికి అతను, “ప్రభువా, నాకు చూపు తెప్పించు” అన్నాడు. కాబట్టి యేసు అతనితో, “మళ్లీ చూపు పొందు; నీ విశ్వాసం నిన్ను బాగుచేసింది” అన్నాడు.  ఆ క్షణమే అతనికి చూపు తిరిగొచ్చింది; దాంతో అతను దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తూ యేసును అనుసరించడం మొదలుపెట్టాడు. అది చూసినప్పుడు ప్రజలందరూ దేవుణ్ణి స్తుతించారు" (లూకా 18:35-43).

యేసు క్రీస్తు ఒక కుష్ఠురోగిని స్వస్థపరిచాడు: "అక్కడ ఆయన దగ్గరికి ఒక కుష్ఠురోగి కూడా వచ్చాడు. అతను మోకాళ్లూని, “నీకు ఇష్టమైతే, నన్ను శుద్ధుడిగా చేయగలవు” అని ఆయన్ని వేడుకున్నాడు.  ఆయన జాలిపడి చెయ్యి చాపి అతన్ని ముట్టుకుని, “నాకు ఇష్టమే! శుద్ధుడివి అవ్వు” అన్నాడు.  వెంటనే అతని కుష్ఠురోగం పోయి, అతను శుద్ధుడయ్యాడు" (మార్క్ 1:40-42).

పక్షవాతానికి గురైన వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు స్వస్థపరిచాడు: "ఆ తర్వాత, యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చింది, దాంతో యేసు యెరూషలేముకు వెళ్లాడు.  యెరూషలేములోని గొర్రెల ద్వారం దగ్గర ఒక కోనేరు ఉంది, హీబ్రూ భాషలో దాని పేరు బేతెస్ద. దానికి ఐదు ​మంటపాలు ఉన్నాయి.  ఆ ​మంటపాల్లో రోగులు, గుడ్డివాళ్లు, కుంటివాళ్లు, కాళ్లూచేతులు చచ్చుబడినవాళ్లు గుంపులుగుంపులుగా పడివున్నారు.  అయితే, 38 సంవత్సరాలుగా జబ్బుతో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తి కూడా అక్కడ ఉన్నాడు.  అతను అక్కడ పడుకొని ఉండడం యేసు చూశాడు. అతను చాలాకాలంగా జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడని యేసుకు తెలుసు, కాబట్టి ఆయన, “నీకు బాగవ్వాలని ఉందా?” అని అతన్ని అడిగాడు.  అందుకు అతను, “అయ్యా, నీళ్లు కదిలించబడినప్పుడు నన్ను ​కోనేటిలోకి దించేవాళ్లు ఎవరూ లేరు, నేను ​వెళ్లేలోపు నాకన్నా ముందే ఎవరో ఒకరు అందులోకి దిగుతున్నారు” అన్నాడు.  యేసు అతనితో, “లేచి, నీ పరుపు తీసుకొని నడువు” అన్నాడు.  అతను వెంటనే బాగయ్యి, తన పరుపు తీసుకొని నడవడం మొదలుపెట్టాడు" (యోహాను 5:1-9).

యేసుక్రీస్తు ఒక తుఫాను ఆపుతాడు: "తర్వాత యేసు, ఆయన శిష్యులు పడవ ఎక్కి బయల్దేరారు.  అప్పుడు ఇదిగో! సముద్రంలో ఒక పెద్ద తుఫాను చెలరేగింది. దాంతో అలల వల్ల పడవలోకి నీళ్లు వస్తూ ఉన్నాయి; అయితే యేసు నిద్రపోతున్నాడు.  అప్పుడు శిష్యులు వచ్చి, “ప్రభువా, చనిపోయేలా ఉన్నాం! రక్షించు!” అంటూ ఆయన్ని నిద్రలేపారు.  కానీ ఆయన వాళ్లతో, “అల్పవిశ్వాసులారా, మీరెందుకు ఇంత భయపడుతున్నారు?” అని చెప్పి, లేచి గాలుల్ని, సముద్రాన్ని గద్దించాడు; దాంతో అంతా చాలా ప్రశాంతంగా మారిపోయింది.  కాబట్టి శిష్యులు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయి, “అసలు ఈయన ఎవరు? చివరికి గాలులు, సముద్రం కూడా ఈయనకు లోబడుతున్నాయి” అని చెప్పుకున్నారు” (మత్తయి 8:23-27). ఈ అద్భుతం భూసంబంధమైన స్వర్గంలో ఇకపై తుఫానులు లేదా వరదలు విపత్తులకు కారణం కాదని చూపిస్తుంది.

యేసుక్రీస్తు ఒక వితంతువు కొడుకును పునరుత్థానం చేసాడు: "ఆ తర్వాత ఆయన నాయీను అనే నగరానికి బయల్దేరాడు. ఆయన శిష్యులు, చాలామంది ప్రజలు ఆయనతో పాటు వెళ్తున్నారు.  ఆయన ఆ నగర ద్వారం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఇదిగో! చనిపోయిన ఒక వ్యక్తిని కొంతమంది మోసుకెళ్తున్నారు. అతను వాళ్లమ్మకు ఒక్కగానొక్క కుమారుడు. పైగా ఆమె విధవరాలు. ఆ నగరంవాళ్లు చాలామంది ఆమెతోపాటు ఉన్నారు.  ఆమెను చూసినప్పుడు ప్రభువుకు ఆమె మీద జాలేసింది. ఆయన ఆమెతో, “ఏడ్వకు” అన్నాడు.  తర్వాత ఆయన పాడె దగ్గరికి వచ్చి దాన్ని ముట్టుకున్నాడు, పాడెను మోస్తున్నవాళ్లు ఆగిపోయారు. అప్పుడు యేసు, “బాబూ, నేను నీతో చెప్తున్నాను, లే!” అన్నాడు.  దాంతో చనిపోయిన వ్యక్తి లేచి కూర్చొని, ​మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. యేసు అతన్ని వాళ్లమ్మకు ​అప్పగించాడు.  అప్పుడు వాళ్లందరికీ భయం పట్టుకుంది. వాళ్లు, “ఒక గొప్ప ప్రవక్త మన మధ్యకు వచ్చాడు,” “దేవుడు తన ప్రజల్ని గుర్తుచేసుకున్నాడు” అంటూ దేవుణ్ణి మహిమపర్చారు.  యేసు గురించిన ఈ వార్త యూదయ అంతటా, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నిట్లో వ్యాపించింది” (లూకా 7:11-17).

యేసుక్రీస్తు ఒక అమ్మాయిని పునరుత్థానం చేస్తాడు: "ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతుండగా, సమాజ​మందిర అధికారి ఇంటినుండి ఒక వ్యక్తి వచ్చి, “నీ కూతురు చనిపోయింది. ఇక బోధకుణ్ణి ఇబ్బందిపెట్టకు” అన్నాడు.  ఆ మాట విని యేసు యాయీరుతో, “భయపడకు, విశ్వాసం ఉంచు చాలు, ఆమె రక్షించబడుతుంది” అన్నాడు.  ఆయన ఆ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పేతురును, యోహానును, యాకోబును, ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల్ని తప్ప ఇంకెవర్నీ తనతోపాటు లోపలికి రానివ్వలేదు.  కానీ ప్రజలందరూ ఆ పాప గురించి ఏడుస్తూ, దుఃఖంతో గుండెలు బాదుకుంటూ ఉన్నారు. అప్పుడు యేసు, “ఏడ్వకండి, ఆమె చనిపోలేదు, నిద్రపోతోంది అంతే” అన్నాడు.  ఆ మాట వినగానే వాళ్లు ఆయన్ని చూసి వెటకారంగా నవ్వడం మొదలుపెట్టారు, ఎందుకంటే ​ఆమె చనిపోయిందని వాళ్లకు తెలుసు.  అయితే యేసు ఆ పాప చెయ్యి పట్టుకొని, “పాపా, లే!” అన్నాడు. దాంతో ఆమె ప్రాణం తిరిగొ​చ్చింది, వెంటనే ఆమె లేచి నిలబడింది. ఆమెకు తినడానికి ఏమైనా పెట్టమని యేసు ఆజ్ఞాపించాడు. అప్పుడు ఆమె తల్లిదండ్రులు సంతోషం పట్టలేకపోయారు. అయితే, జరిగినదాని గురించి ఎవరికీ చెప్పొద్దని యేసు వాళ్లకు ఆజ్ఞాపించాడు" (లూకా 8:49-56).

చనిపోయిన నాలుగు రోజులుగా చనిపోయిన తన స్నేహితుడైన లాజరును యేసుక్రీస్తు పునరుజ్జీవింపచేస్తాడు: "యేసు ఇంకా గ్రామంలోకి రాలేదు, మార్త ఆయన్ని కలిసిన చోటే ఉన్నాడు.  ఆ సమయంలో కొంతమంది యూదులు మరియను ఓదార్చడానికి ఆమె ఇంట్లో ఉన్నారు. ఆమె వెంటనే లేచి బయటికి వెళ్లడం చూసి వాళ్లు, ఆమె ఏడవడానికి సమాధి దగ్గరికి వెళ్తోందని అనుకుని ఆమె వెనకే వెళ్లారు.  మరియ యేసు ఉన్న చోటికి వచ్చి ఆయన్ని చూడగానే ఆయన పాదాల మీద పడి, “ప్రభువా, నువ్వు ఇక్కడ ఉండివుంటే నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు” అని అంది.  ఆమె ఏడుస్తూ ఉండడం, ఆమెతోపాటు వచ్చిన యూదులు ఏడుస్తూ ఉండడం చూసినప్పుడు యేసు ​లోలోపల మూలిగాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. ఆయన, “మీరు అతన్ని ఎక్కడ ఉంచారు?” అని అడిగాడు. అందుకు వాళ్లు, “ప్రభువా, వచ్చి చూడు” అన్నారు.  యేసు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.  అది చూసి యూదులు, “ఈయన అతన్ని ఎంతగా ప్రేమించాడో చూడండి” అని చెప్పుకున్నారు.  కానీ వాళ్లలో కొంతమంది, “గుడ్డివాడికి చూపు తెప్పించిన ఈయన అతన్ని చనిపోకుండా ఆపలేక​పోయేవాడా?” అన్నారు. అప్పుడు యేసు మళ్లీ లోలోపల మూలిగి, సమాధి* దగ్గరికి వచ్చాడు. నిజానికి అది ఒక గుహ. దానికి అడ్డంగా ఒక రాయి పెట్టబడి ఉంది. యేసు, “ఆ రాయిని తీసేయండి” అని చెప్పాడు. చనిపోయిన వ్యక్తి సహోదరి మార్త యేసుతో, “ప్రభువా, అతను చనిపోయి నాలుగు రోజులైంది, ఇప్పటికి శరీరం వాసన వస్తుంటుంది” అని అంది.  అప్పుడు యేసు ఆమెతో, “నువ్వు నమ్మితే, దేవుని మహిమను చూస్తావని నేను నీకు చెప్పలేదా?” అన్నాడు.  దాంతో వాళ్లు ఆ రాయిని తీసేశారు. అప్పుడు యేసు ఆకాశం వైపు చూసి ఇలా అన్నాడు: “తండ్రీ, నువ్వు నా ప్రార్థన విన్నందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు.  నువ్వు నా ప్రార్థనను ఎప్పుడూ వింటావని నాకు తెలుసు; అయితే నా చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు నువ్వు నన్ను పంపించావని నమ్మేలా వాళ్ల గురించే నేను ఈ మాట అన్నాను.” ఆయన ఈ మాటలు అన్న తర్వాత, “లాజరూ, బయటికి రా!” అని బిగ్గరగా పిలిచాడు.  దాంతో చనిపోయిన వ్యక్తి బయటికి వచ్చాడు. అతని కాళ్లకు, చేతులకు వస్త్రాలు చుట్టివున్నాయి, అతని ముఖానికి గుడ్డ చుట్టివుంది. యేసు వాళ్లతో, “అతని కట్లు విప్పి, అతన్ని వెళ్లనివ్వండి” అన్నాడు” (యోహాను 11:30-44).

యేసుక్రీస్తు మరెన్నో అద్భుతాలు చేశాడు. అవి మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాయి, మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాయి మరియు భూమిపై లభించే అనేక ఆశీర్వాదాల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందుతాయి. అపొస్తలుడైన యోహాను వ్రాసిన మాటలు భూమిపై ఏమి జరుగుతుందో హామీగా యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాల సంఖ్యను చక్కగా సంక్షిప్తీకరిస్తుంది: “నిజానికి యేసు చేసిన పనులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక్కోదాని గురించి ​వివరంగా రాస్తే, అలా రాసిన గ్రంథపు చుట్టల్ని పెట్టడానికి ఈ భూమి కూడా సరిపోదని నాకు అనిపిస్తుంది" (యోహాను 21:25).